Αποφοίτηση με επιτυχία για τον Αντιπύραρχο Χρήστο Σπυρίδη από την Ανώτερη Σχολή Εθνικής Άμυνας (φωτο)

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Σεπτεμβρίου, 2022

Αποφοίτηση με επιτυχία για τον Αντιπύραρχο Χρήστο Σπυρίδη από την Ανώτερη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Με επιτυχία αποφοίτησε από την Ανώτερη Σχολή Εθνικής Άμυνας ο Αντιπύραρχος Χρήστος Σπυρίδης.

Να σημειώσουμε ότι η Σ.ΕΘ.Α. αποτελεί το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικού προσωπικού ανώτερης βαθμίδας, καθώς και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού Σώματος, Υπουργείων, δημοσίων οργανισμών και λοιπών φορέων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκή Γνώση στον ευρύτερο τομέα των Στρατηγικών Σπουδών.

Είναι ένα ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας με στόχο να επιμορφώσει, εκπαιδεύσει, διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των σπουδαστών της, ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για το χειρισμό συναφών θεμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.