Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και κατασκευή δημόσιων δασοτεχνικών έργων

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Ιουλίου, 2012

Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και κατασκευή δημόσιων δασοτεχνικών έργων

Τρεις  (3) Προγραμματικές Συμβάσεις με στόχο τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων, συνολικής δαπάνης 760.000,00 €,  στις περιοχές  του Δήμου Γρεβενών υπεγράφησαν μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Δήμητρας Γεωργακοπούλου – Μπάστα και του Δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

 

Αναλυτικότερα στόχος των ανωτέρω προγραμματικών συμβάσεων είναι :

 

  1. 1) Η προώθηση δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις για την Ανάδειξη του Απολιθωμένου Δάσους Γόργιανης  της περιφέρειας Τοπικού Διαμερίσματος Κηπουρείου της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης του Δήμου Γρεβενών, συνολικής δαπάνης 250.000,00 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση έργων, που αφορούν κυρίως στην ανάδειξη – αξιοποίηση υπαρχόντων μονοπατιών :

  • από τον οικισμό Κηπουρείου προς τη θέση «Λάκκαρη» όπου υπάρχει απολιθωμένος κορμός δέντρου,
  • από την επαρχιακή οδό Γρεβενών – Κηπουρείου – Κρανιάς και πλησίον του οικισμού Κηπουρείου, προς τη θέση «Παλιογόργιανη», όπου υπάρχει απολιθωμένος κορμός δέντρου.
  1. 2) Η μελέτη και εκτέλεση δημμόσιων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών, συνολικής δαπάνης 260.000,00 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου μήκους 2,6 χλμ. περίπου και μέσου πλάτους 5,2 μ, με Χ.Θ. 0+00 (αρχής) τη διασταύρωση αυτού με τον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο (πρώην δασικός δρόμος) Σαμαρίνα – Φούρκα στη θέση Βούζιος και Χ.Θ. 2+620 (τέλους) στη θέση Λάκκος στο δρόμο προς το Χελιμόδι.

  1. 3) Η μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων προώθησης δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για τη Συντήρηση και Ανάδειξη παλιών μονοπατιών σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης  του Δήμου Γρεβενών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση έργων, που αφορούν κυρίως στην ανάδειξη – αξιοποίηση υπαρχόντων μονοπατιών :

  • από τη θέση Άγιος Αθανάσιος της Τοπικής Κοινότητας Κρανιάς και κατά μήκος του ρέματος «Πέρασμα» μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Κρανιάς – Μηλιάς,
  • από τον οικισμό Καλλιθέας της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας μέχρι τη θέση «Κάστρο» Καλλιθέας,
  • από τον οικισμό Πριονίων μέχρι τη θέση «Κάρπινος» της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας,
  • στο Δασικό δρόμο Μικρολιβάδου – Αγίου Νικολάου Περιβολίου της Τοπικής Κοινότητας Μικρολίβάδου,
  • στο Δασικό δρόμο Μικρολιβάδου – Τρυπημένη Πέτρα της Τοπικής Κοινότητας Μικρολίβάδου

 

Τα έργα αυτά εκτός από την κατασκευή έργων υποδομής, περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις, όπως τη δημιουργία χώρων υπαίθριου γεύματος, δημιουργία θέσεων θέας, τη δημιουργία μονοπατιών περιήγησης, τη σήμανση της περιοχής και άλλες, με τις οποίες επιδιώκεται η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού και για την προστασία της περιοχής.

Η δαπάνη για την υλοποίηση των έργων θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με μέριμνα του Δήμου Γρεβενών, από πόρους που θα εξασφαλίσει ο ίδιος .

Φορείς υλοποίησης των έργων  είναι ο Δήμος Γρεβενών, ενώ η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών έχει τη μέριμνα για όλες τις απαραίτητες προεγκρίσεις (δημοπράτησης, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ελέγχου, παράτασης του χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π.). Η παρακολούθηση των συμβάσεων θα γίνεται από τετραμελείς Επιτροπές Παρακολούθησης που θα αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, έναν εκπρόσωπο του Δασαρχείου Γρεβενών καθώς και δύο εκπροσώπους του Δήμου Γρεβενών.