Απολογισμός Έτους 2022 Αντιπεριφερειάρχη Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Γρηγόρη Θ. Τσιούμαρη

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Φεβρουαρίου, 2023

Τις δράσεις και τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τρέχουν εν όψει της περιόδου της μεταλιγνιτικής εποχής όπως:

 1. Πράσινο Ταμείο
 2. Πρόγραμμα LIFE 2022 – CLEAN ENERGY TRANSITION
 3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»
 4. Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 5. Πυλώνας 3 – Δανειακή Διευκόλυνση Δημοσίου Τομέα

Παρουσίασε στον απολογισμό του έτους 2022 ο Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στην Πτολεμαΐδα έχεις ως αντικείμενο:

 • την παρακολούθηση της πορείας του ΠΔΑΜ
 • την υποδοχή, ενημέρωση και καθοδήγηση των επενδυτών, μελετητικών γραφείων, συλλόγων, φορέων και ανέργων
 • τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια)
 • τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά δίκτυα
 • τις προτάσεις και εισηγήσεις έργων και δράσεων
 • τις γνωμοδοτήσεις για μελέτες (Μ.Π.Ε) και πεπραγμένα (Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΣΜΠΕ)
 • τη σύνταξη απολογισμών
 • τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια και γενικά όλους τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς φορείς, τις Εταιρίες Συμβούλων
 • την καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες και τα Υπουργεία
 • την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας μέσω δελτίων τύπου (23 Δελτία Τύπου), τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών.
 • την εξεύρεση χώρων και ο εξοπλισμός των νέων υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν

 

Αναλυτικά ο απολογισμός  εδώ

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα,