Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Φλώρινας έτους 2017

Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00΄ πμ., θα πραγματοποιηθεί Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017»

Στην παρούσα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Φλώρινας και οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση