Απολύσεις για σοβαρά πειθαρχικά ατοπήματα, θα προβλέπει ο νέος πειθαρχικός κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Αυγούστου, 2011
Τάξη στην «αταξία» και «ατιμωρησία» των δημοσίων υπαλλήλων επιχειρεί να βάλει το νομοσχέδιο που αφορά το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων,αφού σε καθεστώς αργίας και μάλιστα αυτοδίκαιης θα τίθενται οι δημόσιοι υπάλληλοι που υποπίπτουν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα μέχρι να αποφαίνονται τα Δικαστήρια, ενώ προβλέπεται ακόμη και η άμεση απόλυσή τους στις περιπτώσεις τελέσεως ποινικών αδικημάτων με έντονη κοινωνική απαξία, όπως είναι η δωροδοκία, η υπεξαίρεση, η ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου, η ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας και τα παραπτώματα σχετικά με την παιδική πορνογραφία και το εμπόριο ναρκωτικών.
Με το σχετικό σχέδιο νόμου αναδιατυπώνονται συνολικά τα αντίστοιχα άρθρα του υπαλληλικού κώδικα που έχουν πειθαρχικό περιεχόμενο. Το πεδίο εφαρμογής του προωθούμενου πλαισίου αφορά στο σύνολο των εργαζομένων στα υπουργεία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αλλά και τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Στόχος της κυβέρνησης είναι σε δεύτερη φάση το νέο πειθαρχικό δίκαιο να τύχοι εφαρμογής στο σύνολο των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στα κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Καθώς επίσης και για όσους συμβούλους – συνεργάτες αναλαμβάνουν με σύμβαση έργου να φέρουν σε πέρας για λογαριασμό του κράτους μια συγκεκριμένη δουλειά, ώστε να ελέγχονται και αυτοί με το ίδιο πειθαρχικό δίκαιο κατά την περίοδο που ασκούν δημόσια εξουσία.
Με τις ρυθμίσεις για το νέο πειθαρχικό δίκαιο διαχωρίζονται τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια από τα υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία μέχρι τώρα είχαν τις σχετικές αρμοδιότητες.
Στη σύνθεση των νέων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων συμμετέχουν τρεις δικαστικοί λειτουργοί ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο υπηρεσιακοί παράγοντες με το βαθμό του Διευθυντή με τη θέσπιση «ασυμβίβαστων», ώστε να μην προέρχονται από την ίδια υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο κρινόμενος. Δεν συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Υπενθυμίζεται ότι στα υφιστάμενα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια που είναι και υπηρεσιακά συμμετέχουν τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως γινόταν και μέχρι τώρα, και συμμετέχουν δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο υπηρεσιακοί παράγοντες με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή.
Με το νέο πειθαρχικό δίκαιο γίνεται για πρώτη φορά σαφής καταγραφή και αναφορά πειθαρχικών παραπτωμάτων, γεγονός που διασφαλίζει τον δημόσιο υπάλληλο από αυθαίρετες κρίσεις λόγω του περιθωρίου που μέχρι τώρα υπήρχε με την ενδεικτική αναφορά παραπτωμάτων.
Προβλέπεται, παράλληλα, μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής αναλόγως των πειθαρχικών παραπτωμάτων αντιστοίχως από δύο σε πέντε χρόνια, από πέντε σε επτά χρόνια και σε δέκα χρόνια για ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν σοβαρότατα παραπτώματα, όπως πράξεις μη αναγνώρισης του Συντάγματος, αδικαιολόγητη αποχή από την άσκηση των καθηκόντων, παράνομο οικονομικό όφελος κ. ά.
Για πρώτη φορά προβλέπεται η επιβολή ταυτοχρόνως και πειθαρχικής τιμωρίας και οικονομικής κύρωσης. Μάλιστα, οικονομική κύρωση μπορεί να επιβάλλεται και μετά τη συνταξιοδότηση του δημοσίου υπαλλήλου.
Για παραπτώματα με οικονομικό αντικείμενο ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την ημερομηνία που η υπηρεσία έλαβε γνώση του παραπτώματος.