Αποπληρωμές ύψους 4,7 εκ.€. εκτελεσμένων έργων του «ΘΗΣΕΑ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Απριλίου, 2012

gghdm_gevrgakopoyloy_mpasta

Αποπληρωμές εκτελεσμένων έργων του «ΘΗΣΕΑ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ύψους 4,7 εκ.€.

Εκταμίευση συνολικού ποσού ύψους 4.700.828,18 €, με στόχο την αποπληρωμή  οφειλών έργων, μελετών και ενεργειών του Προγράμματος «Θησέας» των Δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αποφασίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποφάσεις  που υπογράφηκαν στις 11, 17 και 18 Απριλίου 2012.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούν στην καταβολή οφειλών προς τις εργολήπτριες εταιρείες, τους μελετητές και τους προμηθευτές για εκτέλεση δημοτικών και διαδημοτικών έργων, τα αιτήματα των οποίων είχαν αποσταλεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και το Μάϊο του έτους 2011. Το ποσό κατανέμεται ανά Περιφέρεια ως εξής :

  • Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου : 2.637.772,28 €.
  • Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : 2.063.055,00 €

Επισημαίνεται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στηρίζοντας το έργο των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που αξιοποιώντας τους πόρους του «Θησέα» μελέτησαν και υλοποίησαν σημαντικές παρεμβάσεις στις τοπικές τους κοινωνίες, συνεχίζει να μεριμνά για την αποπληρωμή όλων όσων ανέλαβαν και κατασκεύασαν τα συγκεκριμένα έργα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..