Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της Χώρας σύμφωνα με την απογραφή 9-5-2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Μαρτίου, 2014

statistiki-arxi

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της Χώρας σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε στις 9-5-2011.

Ως de facto πληθυσμός («Πραγματικός Πληθυσμός» κατά την έννοια που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών) ενός τόπου ορίζουν οι στατιστικές υπηρεσίες το συνολικό πληθυσμό που βρέθηκε και απογράφηκε κατά την απογραφή στο συγκεκριμένο αυτό τόπο, ανεξάρτητα από το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό, ή αν είναι προσωρινός ή περαστικός.

Επισημαίνεται ότι ο De Facto Πληθυσμός αποτελεί διαφορετική έννοια από αυτή του μόνιμου πληθυσμού.

Παράδειγμα (και διαφορά από τον μόνιμο πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Πάτρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στη Λάρισα. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον de facto πληθυσμό Πάτρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Λάρισας (αφού μόνιμα διαμένει στη Λάρισα).

Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτα από την υπηκοότητά τους (ελληνική ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Συνήθης διαμονή ενός ατόμου θεωρείται ο τόπος που έχει ζήσει συνεχώς για περίοδο τουλάχιστον12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής, ή ο τόπος στον οποίο εγκαταστάθηκε κατά το διάστημα των τελευταίων12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής με την πρόθεση να παραμείνει εκεί για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο.

Η καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού γίνεται με βάση τις απαντήσεις των απογραφομένων σχετικά με τον τόπο συνήθους διαμονής τους.

Παράδειγμα (και διαφορά από τον de facto πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Πάτρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στη Λάρισα. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον de facto πληθυσμό Πάτρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Λάρισας (αφού μόνιμα διαμένει στη Λάρισα).

Νόμιμος πληθυσμός σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό. Το μέγεθος αυτό είναι απαραίτητο για να οριστεί ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγει κάθε εκλογική περιφέρεια.

Οι πληροφορίες για τους παραπάνω όρους προέρχονται από το site της ΕΛΣΤΑΤ και από τη Wikipedia

Διαβάστε την απόφαση ΓΠ−189/18-3-2014 (ΦΕΚ 697/Β/20-3-2014) – Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

Διαβάστε την απόφαση ΓΠ−191/18-3-2014 (ΦΕΚ 698/Β/20-3-2014) – Μόνιμος Πληθυσμός

Διαβάστε την απόφαση ΓΠ−192/18-3-2014 (ΦΕΚ 699/Β/20-3-2014) – De Facto Πληθυσμός

Στοιχεία της απογραφής για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

slide-5-638 slide-4-638 slide-3-638 slide-2-638 slide-1-638