Αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου του ρυπογόνου υγρού που εντοπίστηκε στη λίμνη της Καστοριάς

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Φεβρουαρίου, 2012

psaras-limni

Ολοκλήρωση εργαστηριακού ελέγχου του ρυπογόνου υγρού που εντοπίστηκε στη λίμνη της Καστοριάς.

Ολοκληρώθηκε ο εργαστηριακός έλεγχος της σύνθεσης του επιπλέοντος υγρού που εντοπίστηκε στη  λίμνη της Καστοριάς  την 23η Φεβρουαρίου 2012 από πιστοποιημένο εργαστήριο  χημικών αναλύσεων. Το υγρό φέρει ελάχιστη ποσότητα ορυκτέλαιου  (παράγωγα πετρελαϊκά) που επικάθησαν, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στην επιφάνεια της λίμνης. Η  ποσότητα του ρυπογόνου αυτού  υγρού σε αναλογία μεγέθους και πυκνότητας δεν ήταν αρκετή ώστε να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία. Μετά την άντληση της αναγκαίας ποσότητας δείγματος, από  εξειδικευμένο συνεργείο λήψης δειγμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, το υπόλοιπο υγρό διασπάσθηκε με οικολογικά συστατικά αντιμετώπισης ρυπάνσεων υδάτων.

Παράλληλα διενεργήθηκε χημική ανάλυση ποσότητας αλατιού που χρησιμοποιήθηκε ως αντιολισθητικό υλικό κατά τις ημέρες των χιονοπτώσεων και παγετού ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ του υγρού που εντοπίστηκε στη λίμνη και του αλατιού που χρησιμοποιήθηκε. Στα  αποτελέσματα του ελέγχου δεν διαπιστώθηκε αντίστοιχο παράγωγο υλικό (ορυκτέλαιο), παρά μόνο μικρή ποσότητα άμμου.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, στην περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε ενέργεια ρύπανσης ή επιβάρυνσης της λίμνης να επικοινωνούν άμεσα με το Γραφείο Επιτροπής Λίμνης του Δήμου Καστοριάς στο τηλέφωνο: 24673 51157

Η λίμνη μας, αποτελεί στολίδι και σύμβολο του Δήμου Καστοριάς και είναι ένα ζωντανό οικολογικό σύστημα, η προστασία του οποίου αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του καθενός μας.