ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 8,9 & 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Φεβρουαρίου, 2012

dikaiosynh-1

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 8,9 & 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας σε έκτακτη συνεδρίασή του την 6-2-2012,  αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 8-2-2012, την Πέμπτη 9-2-2012 και την Παρασκευή 10-2-2012, με κύριο αίτημα την απόσυρση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου με τον ψευδεπίγραφο τίτλο “Μέτρα για την δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας”, οι ρυθμίσεις του οποίου εκτός των άλλων καθιστούν απαγορευτική την προσφυγή των πολιτών στη δικαιοσύνη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, καθόσον επιβάλλει -με τρόπο “λογιστικό” και για λόγους εισπρακτικούς- υπέρογκα παράβολα (που σε πολλές περιπτώσεις είναι ίσα με τον κατώτατο μισθό εργαζομένων, ενώ πριν λίγο καιρό είχαμε αύξηση των ίδιων παραβόλων σε ποσοστό μέχρι και 900%!!!) σε όλες τις εκφάνσεις  απονομής της δικαιοσύνης (ποινικής, πολιτικής και διοικητικής), καταργεί δίκες, παραγράφει ποινικά αδικήματα, αποστερεί δικονομικά δικαιώματα και τροποποιεί τις προϋποθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων με τρόπο που ουσιαστικά τα καταργεί. Η εισαγωγή τέτοιων ρυθμίσεων αποτρέπουν τον Έλληνα πολίτη από την άσκηση του απαράγραπτου δικαιώματός του για πρόσβαση στη δικαιοσύνη,  που αποτελεί τον πυρήνα του δικαιικού μας πλαισίου και πολιτισμού, όπως αυτό θεμελιώνεται στο Σύνταγμα και σε νομοθετήματα υπερνομοθετικής ισχύος (Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κ.λπ.).
Οι δικηγόροι της Φλώρινας δεν μπορούν να μείνουν αδιάφοροι σε ρυθμίσεις που πλήττουν και πάλι τους Έλληνες πολίτες κυρίως, απομειώνουν το Κράτος Δικαίου και καταργούν τον χαρακτήρα του δικηγορικού επαγγέλματος ως λειτουργήματος. Νομοσχέδια που απαγορεύουν στους πολίτες να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη ελεύθερα και χωρίς προαπαιτούμενα (τεράστια παράβολα, κ.λπ.) καταλύουν τον πυρήνα του Συντάγματος και καταρρακώνουν την έννοια της Δημοκρατίας στον τόπο μας. Ό,τι απαγορεύει στον πολίτη να προσφεύγει άμεσα και ελεύθερα στη δικαιοσύνη, αυτό ταυτόχρονα προσβάλει και τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου. Επιβάλλεται, λοιπόν, για την προστασία των συμφερόντων των πολιτών, την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του λειτουργήματός μας, τη διαφύλαξη ουσιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων του κοινωνικού συνόλου και των στοιχειωδών συμφερόντων των απλών ανθρώπων που είναι και οι πελάτες μας, η συνέχιση των κινητοποιήσεών μας. Η άμεση και δραστική κινητοποίηση του δικηγορικού κλάδου, τώρα, σήμερα, όχι αύριο που θα είναι αργά, όταν η φτώχεια και η εξαθλίωση μεγάλων στρωμάτων της κοινωνίας, καθώς και η υποβάθμιση της αξίας των συνταγματικής επιταγών και ο περιορισμός  των δημοκρατικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών θα έχουν επιφέρει οριστικά την κοινωνικοοικονομική κατάρρευση και την ισοπέδωση και ανατροπή του συνόλου δικαιωμάτων που απορρέουν από τη νομική μας παράδοση και τον δικαιικό μας πολιτισμό, είναι επιβεβλημένη. Η κινητοποίησή μας αυτή είναι ένα μεγάλο ΟΧΙ σ’ αυτές τις απειλές κατάρρευσης, που δεν μπορούμε, ως εκ της ιδιότητας και του ρόλου μας ως δημόσιων λειτουργών, να δεχθούμε. Το Κράτος Δικαίου αξιώνει την προστασία του και αυτό κάνουμε και θα κάνουμε στο μέλλον μαζί με όλους τους άλλους συλλειτουργούς (Δικαστές, Δικαστικούς Υπαλλήλους) της Δικαιοσύνης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Π. Στεφανίδης             Αλέξανδρος Ν. Σιάμκουρης