ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και Ε.Σ.Α.μεΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη της ποικιλομορφίας στη φύση, στα ζώα, στον άνθρωπο

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Δεκεμβρίου, 2022

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και Ε.Σ.Α.μεΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη της ποικιλομορφίας στη φύση, στα ζώα, στον άνθρωπο
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν πριν από λίγες ημέρες ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους με κεντρικό σύνθημα «Υποστήριξη και Ενδυνάμωση της ποικιλομορφίας στη φύση, στα ζώα, στον άνθρωπο».

Σκοπός της συνεργασίας είναι να επιτευχθεί ένα κοινό όραμα: η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στο φυσικό περιβάλλον σε ίση βάση με όλους τους πολίτες.

Τι περιλαμβάνει η συνεργασία

Το πρωτόκολλο που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ., Ιωάννη Βαρδακαστάνη και τον Γενικό Διευθυντή του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Δρ. Αλέξανδρο Καραμανλίδη, περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών με απώτερο στόχο την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των δομών του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, ώστε να προσφέρει ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους σε μια μοναδική εμπειρία: την επίσκεψη στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, που βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερης ομορφιάς και πλούσιο σε βιοποικιλότητα φυσικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας. Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει ξενάγηση σε σύγχρονα μουσεία, θέαση άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και περιήγηση σε φυσικά μονοπάτια.

Παράλληλα, το όραμα επεκτείνεται και σε περισσότερες ολιστικές δράσεις και περιλαμβάνει εξελικτικά: 1) τη δημιουργία ψηφιακής προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, 2) την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στο ανθρώπινο δυναμικό του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, 3) τη δημιουργία προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία, 4) τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις δράσεις εθελοντισμού του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, κ.ά.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., μέσω του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ), θα παρέχει κατάρτιση στο προσωπικό του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε σχέση με την εξυπηρέτηση και συνδιαλλαγή με τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Τέλος, η συνεργασία περιλαμβάνει και άλλες επιμέρους δράσεις, όπως η συμμετοχή σε προγράμματα, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η παροχή ενημέρωσης στους επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα στην περιοχή του Αμυνταίου, σχετικά με τα οφέλη προσέγγισης της αγοράς των ατόμων με αναπηρία και των λοιπών πληθυσμιακών ομάδων με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου δήλωσε:

«Τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν καθημερινά εμπόδια στην άσκηση των ανθρώπινων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή και τον ελεύθερο χρόνο. Η διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας καθίσταται απαραίτητη σε όλες τις πολιτικές, δράσεις, μέτρα και προγράμματα. Έτσι, μαζί με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ θέτουμε τις βάσεις με δράσεις και ενέργειες οι οποίες στο επίκεντρό τους έχουν την αποδοχή της ποικιλομορφίας στον άνθρωπο, στη φύση και στα ζώα, στη βάση της αρχής ότι η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Καλή και δημιουργική αρχή!»

Ο Γενικός Διευθυντής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, δήλωσε:

«Η μοναδική βιοποικιλότητα της Ελλάδας είναι κοινό αγαθό όλων των Ελλήνων. Έτσι, και η προστασία της είναι υπόθεση όλων των ενεργών πολιτών της χώρας μας. Προστασία όμως χωρίς συμμετοχή δεν γίνεται! Για τον λόγο αυτό ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια, για να εντάξει τους συμπολίτες μας με αναπηρία στον αγώνα για την προστασία της βιοποικιλότητας. Πρώτος σταθμός στην προσπάθεια αυτή είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Ε.Σ.Α.μεΑ. Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια αυτή θα αγκαλιαστεί από τους συμπολίτες μας, αλλά και από την Ελληνική Πολιτεία με τη θέρμη που της αρμόζει. Καλή αρχή!».