ΑΣΕΠ: Η κατανομή των 226 θέσεων για την προκήρυξη 4Κ/2015 του Υπ. Υγείας

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Οκτωβρίου, 2015

Στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει αποσταλεί για δημοσίευση η 4K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί δείτε τον πίνακα θέσεων.

PINAKAS THESEON_4k_2015_el_GR

TAGGED: Εργασία,