Αύριο θα υπογραφεί η σύμβαση για το έργο Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης στον πρώην Δήμο Μελίτης

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Νοεμβρίου, 2011