Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Κλειδώνουν την Πέμπτη για 6 μήνες οι Οργανισμοί των ΟΤΑ

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Φεβρουαρίου, 2019

Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Κλειδώνουν την Πέμπτη για 6 μήνες οι Οργανισμοί των ΟΤΑ

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Μαρτίου 2019 η εκλογική απαγόρευση τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ, δεδομένου ότι εισερχόμαστε πλέον στο τελευταίο εξάμηνο της παρούσας αυτοδιοικητικής περιόδου.
Οι ΟΕΥ“παγώνουν” στη μορφή που θα έχουν την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου και παραμένουν αμετάβλητοι έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019, όταν σύμφωνα με το αρ.6 του Κλεισθένη (όπως ισχύει μέχρι στιγμής τουλάχιστον) θα γίνει η εγκατάσταση των νέων Αιρετών.

Η εκλογική απαγόρευση πηγάζει από δύο νόμους:

– Από την παρ.5 του αρ.10 του ν.3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων), που αφορά τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ορίζει ότι «Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου».
– Από την παρ.5 του αρ.241 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.215 του Κλεισθένη, όπου προβλέπεται πως«Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας».

TAGGED: Εκλογές,