Χρηματοδότηση δράσεων για την ιχθυοπανίδα του Δήμου Πρεσπών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Δεκεμβρίου, 2022

Χρηματοδότηση δράσεων για την ιχθυοπανίδα του Δήμου Πρεσπών.

Με απόφαση τους Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδη εντάχθηκε η Πράξης «ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Πρόκειται για μια σημαντική δράση για την βιοποικιλότητα των Πρεσπών με την οποία θα αξιολογηθεί η κατάσταση των πληθυσμών όλων των ειδών της ιχθυπανίδας (ψάρια, δίθυρα, καρκινοειδή κλπ) στις λίμνες και τα υδατορέμμτα του Δήμου Πρεσπών συμπεριλαμβανομένου του Λαδοπόταμου. Η δράση θα υλοποιηθεί με επιστημονικά καταγραφικά μέσα και ποικίλων εργαλείων (ηλεκτραλιεία, υποβρύχια μαγνητοσκόπηση, ανίχνευση DNA). Δειγματοληψίες θα διεξαχθούν καθόλη τη διάρκεια του έτους σε αντιπροσωπευτικό φάσμα βιοτόπων-περιοχών σε όλο των Δήμο Πρεσπών. Τα στοιχεία θα εμπλουτίσουν χωρική βάση δεδομένων για όλα τα είδη ενώ η πληροφορία θα συνθεθεί με τις κατάλληλες στατιστικές/γεωστατιστιτικές αναλύσεις για την κατάστασή τους σε ένα αποθετήριο επιστημονικής γνώσης για την ιχθυοπανίδα των Πρεσπών.

Η πράξη έχει ισχυρό χαρακτήρα ανάδειξης και προώθησης με δημιουργία ιστοσελίδας- πλατφόρμας (στα ελληνικά με μεγάλος μέρος μεταφρασμένο και στα αγγλικά) με πλήθος αναρτήσεων ενώ θα περιλαμβάνει πρόσθετο υλικό που θα παραχθεί με βιντεοσκόπηση, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων λήψεων, με σκοπό την δημιουργία ολιγόλεπτων βίντεο σποτ για σειρά θεμάτων αναφορικά με τα ψάρια και την αλιεία των Πρεσπών καθώς και τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με γεωαναφερόμενες πληροφορίες και υλικό.

Ειδική σημασία αποδίδεται στη στενή συνεργασία με τους αλιείς των Πρεσπών με καταγραφή των δεδομένων από αυτούς καθώς και των απόψεών τους οι οποίες θα συλλεχθούν με απογραφική έρευνα για τους επαγγελματίες αλιείς και δειγματοληπτική έρευνα για τους ερασιτέχνες. Τέλος, στην πράξη περιλαμβάνονται και καθαρά δράσεις διάχυσης με παραγωγή αφισών, φυλλαδίων εκδηλώσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κλπ.

Τα αποτελέσματα του συνόλου των δράσεων θα παρουσιαστούν στην τελική εκλαϊκευμένη έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει και ειδική μελέτη σκοπιμότητας για το σχεδιασμό ενυδρείου στο Δήμο Πρεσπών.

TAGGED: Πρέσπες,