Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εσωκοµµατικών εκλογών

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εσωκοµµατικών εκλογών

Οι προσεχείς εσωκοµµατικές εκλογές για την εκλογή του Προέδρου της ∆.Ε.Ε.Π., Φλώρινας των µελών των ∆.Ε.Ε.Π., των Προέδρων των ∆ΗΜ.Τ.Ο. και των µελών των ∆ΗΜ.Τ.Ε., και εκλογή
συνέδρων , θα διεξαχθούν την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021, από την 08:00 έως την 19:00 ώρα.

Οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών είναι:

1. Για την ∆ΗΜ.Τ.Ο Φλώρινας η ισόγεια αίθουσα του
Επιµελητηρίου Φλώρινας ( Μεγαρόβου 15 Φλώρινα) .

2. Για την ∆ΗΜ.Τ.Ο Αµυνταίου στο Πνευµατικό κέντρο του
∆ήµου Αµυνταίου ( 28ης Οκτωβρίου και Σοφοκλέους
Αµύνταιο) .

3. Για την ∆ΗΜ.Τ.Ο Πρεσπών στην αίθουσα συνεδριάσεων του
∆ήµου Πρεσπών στο ∆∆ Λαιµού .

ΕΦ.Ε.Ε.Π ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο πρόεδρος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΑΝΑΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση