Δ. Αμυνταίου Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διακοπή της λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων και των χώρων αναψυχής

Δυνάμει της με αρ. 292/2020 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου η οποία εναρμονίζεται με την υπουργική απόφαση σχετικά με την λειτουργία χώρων αναψυχής και παιδικών χαρών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διακοπή της λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων και των χώρων αναψυχής με την τοποθέτηση κατάλληλης προειδοποιητικής σήμανσης και λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής χρήσης τους (περιφράξεις, κλειδαριές κλπ) έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και εκτελεστούν οι απαιτούμενες συντηρήσεις των χώρων.

Μέλημα του Δήμου Αμυνταίου είναι η ασφαλής λειτουργία των αθλητικών χώρων και των χώρων αναψυχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση οργάνων και παιχνιδιών που θα τηρούν όλους τους κανόνες που θέτει η υπουργική απόφαση και θα έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση