Δασικός Συνεταιρισμός Αλώνων Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Οκτωβρίου, 2011

YLOTOMOI-1

Δασικός Συνεταιρισμός Αλώνων Φλώρινας

Κοινοποίηση:

  • Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
  • Βουλευτές Ν.Φλώρινας
  • Πολιτικά Κόμματα
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Αλώνων Φλώρινας εκπροσωπεί πολλές οικογένειες (αριθμεί 40 μέλη) και βοηθάει να κρατιέται ζωντανό το μικρό, ορεινό χωριό μας.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άδικη και άνιση μεταχείριση και συμπεριφορά εκ μέρους του Δημάρχου και της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας έναντι του Συνεταιρισμού μας.

Συγκεκριμένα και ενώ σε άλλες ανάλογες με μας υποθέσεις (π.χ. Δασικός Συνεταιρισμός Πολυποτάμου) πήρε ευνοϊκές υπέρ των Δασικών Συνεταιρισμών αποφάσεις, στην περίπτωσή μας λειτουργεί τελείως διαφορετικά και μπορούμε να πούμε εκδικητικά.

Αρνείται να μας δώσει οποιαδήποτε εργασία προς υλοτόμηση στην περιφέρεια του Δήμου, παρότι έχουμε άριστα εξειδικευμένους υλοτόμους. Συνέπεια αυτής της πρακτικής του Δημάρχου είναι να είμαστε χωρίς δουλειά επί δύο (2) μήνες και να αντιμετωπίζουμε προβλήματα  επιβίωσης των οικογενειών μας.

Ως επιχείρημα προβάλλεται η αρνητική γνωμοδότηση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αλώνων. Έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

  1. Η γνωμοδότηση του προέδρου είναι απόρροια προσωπικής εχθρικής στάσης του έναντι των μελών του Συνεταιρισμού μας, χωρίς να υπάρχει καμία αιτιολόγηση.
  2. Ήδη επί δίμηνο περίπου ο πρόεδρος είναι αδύνατο να γνωμοδοτήσει.
  3. Η εκδικητική στάση του Δημάρχου έχει πολιτικά αίτια (θεωρεί ότι τα μέλη μας δεν τον έχουν ψηφίσει).

Απαιτούμε ισότιμη μεταχείριση, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη κάνει προσφυγή κατά της απόφασης σε όλα τα αρμόδια όργανα.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Βαγγέλης Αλεξίου