ΔΕΗ Α.Ε. δεν ελήφθη νεότερη απόφαση για την Πτολεμαϊδας 5

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Νοεμβρίου, 2012

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2012, όπως προβλεπόταν από την Ημερήσια Διάταξη,  πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο της Πτολεμαϊδας 5, για το οποίο δεν ελήφθη νεώτερη Απόφαση.

Το θέμα αυτό θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..