ΔΕΗ: Η αλήθεια για τη στρατηγική σημασία του ΑΗΣ Πτολεμαίδα 5

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Μαρτίου, 2014

dei-logo

ΔΕΗ: H ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιείται συστηματικά μια συνειδητή προσπάθεια από πλευράς της WWF για την αποδόμηση μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που θα γίνει στη χώρα και η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που θα έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Αυτή της νέας Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας.

Η αλήθεια για την νέα λιγνιτική μονάδα V στην Πτολεμαΐδα είναι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής, συμβατικής αξίας περίπου 1,4 δις €, που ενισχύει την εθνική οικονομία και κυρίως την ελληνική περιφέρεια που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη ανεργία, δημιουργώντας υπεραξίες για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα.

Αυτό που αποκρύπτουν εσκεμμένα οι συγγραφείς των ανακοινώσεων του τοπικού γραφείου της WWF είναι ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας Μονάδας ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, καθώς αντικαθιστούνται παλαιές και ενεργοβόρες Μονάδες, αφού θα πετύχει μεγάλη μείωση της κατανάλωσης λιγνιτών (κατά 40%) εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και των ρύπων.

Η νέα Μονάδα V αναβαθμίζει το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα αξιοποιεί τα εγχώρια κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες.

Η Μονάδα Πτολεμαΐδα V θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση της Ανάπτυξης και Απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή της θα απασχοληθούν έως και 3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα. Παράλληλα, από τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της θα επωφεληθούν, άμεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του κύκλου εργασιών τους.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή της νέα μονάδας Πτολεμαΐδα V είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη μελλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστική θέση της ΔΕΗ, καθώς:
• Διασφαλίζεται η αναπλήρωση μέρους της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα επόμενα έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους.
• Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες μονάδες με μια νέα σύγχρονη, που ενσωματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες, οι οποίες εγγυώνται υψηλή οικονομική απόδοση και τη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία.
• Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα βάσης, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ έναντι των ανταγωνιστών της στην ηλεκτροπαραγωγή.
Θετική εξέλιξη για την υλοποίηση του εθνικού αυτού έργου αποτελεί το γεγονός πως ο Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes έχει εγκρίνει την ασφαλιστική κάλυψη κοινοπρακτικού δανείου προς τη ΔΕΗ ύψους 739 εκατ. ευρώ περίπου για τη χρηματοδότηση του έργου.
Συνεπώς πέραν των εσφαλμένων στοιχείων και της παραπληροφόρησης από το τοπικό γραφείο της WWF που είναι εμφανή, μένουν αδιευκρίνιστα τα κίνητρα της συστηματικής και προφανώς ανυπόστατης επίθεσης που δέχεται η ΔΕΗ για την κατασκευή της Μονάδας V στην Πτολεμαΐδα, από την εν λόγω οργάνωση.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..