Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 20 Νοεμβρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Νοεμβρίου, 2023

Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 20η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 230/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 254/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης και λήψη απόφασης σύστασης διαδημοτικής τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας διαδημοτικής οδού Υδρούσας – Νυμφαίου», από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Λεχόβου», από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Φλώρινας.
 7. Έγκριση των Οριστικών Πινάκων Καταγραφής δραστηριοποιούμενων πωλητών Λαϊκών Αγορών σε θέσεις των Λαϊκών Αγορών Αμυνταίου & Αετού του Δήμου Αμυνταίου, όπως αυτοί καταρτίστηκαν από την αρμόδια Πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 88 του Ν. 5019/2023 (ΦΕΚ 27/Α΄/14-2-2023).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας Λεχόβου» προϋπολογισμού μελέτης 65.250,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 717.637,58€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 10. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φιλώτα».
 11. Έγκριση 7ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα».
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.394.697,00€, περί χορήγησης παράτασης 6ης τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 13. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Αμυνταίου».
 14. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την αρχαιολογική επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών του υποέργου 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» στην περιοχή του Δήμου ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Έκδοση χρεωστικής καταθετικής κάρτας.
 16. Διαγραφή προσαυξήσεων.
 17. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025.
 18. Έγκριση της αριθ. 38/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 19. Έγκριση της αριθμ 34/2023 απόφασης της ΔΗ.ΚΕ.Α. που αφορά          τροποποίηση προϋπολογισμού  της ΔΗ.ΚΕ.Α έτους 2023.
 20. Ανάκληση της αριθ. 248/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης εκ νέου σχετικά με τη δωρεά αγροτεμαχίου στην Ενορία Αγίου Γεωργίου Πεδινού Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.
 21. Έγκριση ή μη της αριθ. 43/2023 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με ανάπλαση ΚΧ Λεχόβου Δήμου Αμυνταίου.
 22. Παράταση Έγκρισης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου».
 23. Έγκριση ή μη της αριθ. 50/2023 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με καθορισμό θέσεων τοποθέτησης δέκα «έξυπνων» παγκακίων, στα πλαίσια εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων & αθλητικών εγκαταστάσεων».
 24. Έγκριση ή μη της αριθ. 51/2023 απόφασης ΕΠΖ επί αιτήματος πολίτη σχετικά με ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς.
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου».
 26. Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» που αφορά τις ασφαλτικές επιστρώσεις του έργου .
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου».
 28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (8 και 12 κ.μ.) περισυλλογής Βιοαποβλήτων του Δήμου Αμυνταίου».
 29. Ορισμός επιτροπών Παραλαβής ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών, από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου».
 30. Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Αμυνταίου.
 31. Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Αμυνταίου.
 32. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 229/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
 33. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 235/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
 34. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 257/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου,