Δεν έχει εκδοθεί ακόμα το ΦΕΚ για την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που τελικά δεν έγινε από τη ΔΕΗ στη Λεβαία

Δεν έχει εκδοθεί ακόμα το ΦΕΚ για την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που τελικά δεν έγινε από τη ΔΕΗ στη Λεβαία

Ερώτηση από τον βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Μεγάλη καθυστέρηση στη δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης του τμήματος της απαλλοτρίωσης που δεν συντελέστηκε στην κοινότητα Λεβαίας νομού Φλώρινας

Κύριε Υπουργέ,
Με την ΚΥΑ 1041698/2252/0010/23-4-2009 κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση (ΛΑΚ1) κτηματικής έκτασης 4.029.996 τ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Λεβαίας (Λακκιάς) και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό η ΔΕΗ να εκμεταλλευτεί το υπέδαφός της περιοχής.

Η 1/2011 σχετική απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Φλώρινας καθόρισε την προσωρινή τιμή αποζημίωσης. Βάσει αυτής, η ΔΕΗ ΑΕ παρακατέθεσε σχετική αποζημίωση μόνο για έκταση 2.404.325 τ.μ. Για την υπόλοιπη έκταση των 1.625.671 τ.μ. για την οποία παρήλθε το διάστημα των 18 μηνών κατά το οποίο η ΔΕΗ ΑΕ δεν παρακατέθεσε αποζημίωση, προέκυψε αυτοδίκαιη άρση ως το άρθρο 11 του Ν. 2882/01 (ΚΑΑΑ) ορίζει.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβίβασε στο Υπουργείο Οικονομικών αίτημα για έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης μερικής άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 1.625.671 τ.μ. βάσει του άρθρου 11 του Ν. 2882/01 (ΚΑΑΑ). Δυστυχώς, παρόλο που έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει από το Υπουργείο σας προκειμένου να εκδοθεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η σχετική βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης του τμήματος της απαλλοτρίωσης που δεν συντελέστηκε.

Στο μεταξύ, συγκεκριμένα χωράφια καλλιεργούνται κανονικά από τους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι τα δηλώνουν ως καλλιεργήσιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνουν επιδοτήσεις κλπ. Δεν μπορούν όμως να χτίσουν, ούτε να τα πουλήσουν, αλλά ούτε να τοποθετήσουν ένα μικρό οίκημα όπως μια αποθήκη για τη φύλαξη των αγροτικών εργαλείων τους, όντες δέσμιοι της γραφειοκρατίας και της αναίτιας κωλυσιεργίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Για ποιο λόγο καθυστερεί η έκδοση στο ΦΕΚ της σχετικής βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης του τμήματος της απαλλοτρίωσης που δεν συντελέστηκε στην κοινότητα Λεβαίας νομού Φλώρινας;
Πότε επιτέλους θα εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Αντωνιάδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση