Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. ανακοίνωση 09/11/2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Νοεμβρίου, 2011

Η Τηλεθέρμανση λειτούργησε για την περίοδο 2011-2012 στις 15/10/2011.

Πιστή στην υποχρέωσή της απέναντι στους καταναλωτές, σύμφωνα με το άρθρο 7

του κανονισμού σύνδεσης, αλλά και στην σύμβαση που έχει υπογράψει με την

ΔΕΗ, για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Το διάστημα πριν την έναρξη ολοκληρώθηκαν 2 έργα στους 4 οικισμούς. Το

πρώτο έργο, «Εγκατάσταση Παροχών στο Υφιστάμενο Δίκτυο» και το δεύτερο

«Εγκατάσταση Δικτύων και Παροχών». Ο αριθμός των  νέων παροχών των 2

έργων  είναι  49. Το σύνολο των νέων νοικοκυριών που  πήραν  Τηλεθέρμανση

φέτος είναι 115, ένα  σχολείο (το 1Ο Δημοτικό Αμυνταίου), η Λέσχη Αξιωματικών

και τα ΣΩΑ.

Αν δεν λάβουμε υπ’όψιν μας την οικονομική ωφέλεια των 115 οικογενειών σε αυτή

την περίοδο της οικονομικής κρίσης,  θα πρέπει να λάβουμε υπ’όψιν μας την

οικονομική ωφέλεια της Επιχείρησης της οποίας τα έσοδα υπολογίζονται στις

140.000,00 ευρώ  ετησίως. Όχι μόνο γίνεται απόσβεση των  έργων των οποίων  το

κόστος ανήλθε στο ποσό των 97.000,00 ευρώ περίπου, αλλά η Επιχείρηση θα έχει

και κέρδη.

Στο προηγούμενο έργο ο κ. Θεοδωρίδης προτίμησε να αφήσει εκτός λειτουργίας

τους νέους τότε καταναλωτές για μία  χρονιά και να λειτουργήσει την

Τηλεθέρμανση 5 ημέρες νωρίτερα. Για μας τακτική και πρακτική χωρίς οικονομικό

όφελος για την Επιχείρηση αλλά και για τους καταναλωτές που είχαν  πληρώσει

την προκαταβολή των συμβολαίων τους.

Η σύνδεση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου πολύ σημαντική για την

θέρμανση των παιδιών μας σε περίοδο μάλιστα που ξέρουμε ότι όλες οι πιστώσεις

έχουν περικοπεί  και γίνεται αγώνας για την εξοικονόμηση και του παραμικρού

ποσού.

Η σύνδεση των ΣΩΑ και της Λέσχης Αξιωματικών επίσης μεγάλης σημασίας για

την εγκατάσταση στρατιωτικών οικογενειών στον τόπο μας. Δεν μπορούμε μόνο

να ζητάμε οφέλη∙ πρέπει και να δίνουμε. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από νέο κόσμο.

Σε τελευταία επίσκεψη μας στην Αθήνα συναντηθήκαμε με την Διοίκηση της ΔΕΗ

για την υπογραφή οριστικής σύμβασης, η οποία θα κατοχυρώνει την λειτουργία της

επιχείρησης αλλά και τους καταναλωτές της  με οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό

καθεστώς της ΔΕΗ προκύψει.

Η τιμή χρέωσης της μεγαβατώρας είναι σε συνάρτηση με την τιμή του πετρελαίου

θέρμανσης, 75% της τιμής αυτής,  σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού

σύνδεσης.

Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε ΟΜΩΣ η σημερινή Διοίκηση φρόντισε και θα συνεχίζει να φροντίζει

για την διατήρηση της τιμής στα προπέρσινα επίπεδα.

ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΒΑΤΩΡΑΣ.

Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε την αποπληρωμή ενός παλαιού χρέους της

Επιχείρησης προς την ΔΕΗ, ύψους 1.800.000,00 ευρώ, απαλλάσσοντας την Επιχείρηση από τους τόκους.

Ο Δήμαρχος, κ. Ιωσηφίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες για την προώθηση του

φακέλου μελέτης της Τηλεθέρμανσης ώστε να εγκριθεί άμεσα η χρηματοδότηση

της τελευταίας Επέκτασης των Δικτύων της Τηλεθέρμανσης και να ολοκληρωθούν

όλες οι συνδέσεις. Να συνδεθούν ΟΛΟΙ οι κάτοικοι και των 3 οικισμών με την

Τηλεθέρμανση. (Οι συνδέσεις των Εργατικών Κατοικιών έχουν ολοκληρωθεί)

Για όλα αυτά ενημέρωσα το  Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Θεοδωρίδης κατά την

προσφιλή του τακτική  αποχώρησε.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της Επιχείρησης  για την

προσπάθεια που κατέβαλλαν για την έγκαιρη λειτουργία του συστήματος

ξεπερνώντας τον εαυτό τους.

Πληροφορία που αφορά όλους τους καταναλωτές. Λειτουργεί συνεργείο βλαβών

όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 2463041427 και 2463041497.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ