ΔΕΥΑΦ: Διακοπή στην υδροδότηση στην ΤΚ Πρώτης

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Σεπτεμβρίου, 2014