Δήλωση του Πρόεδρου της ΕΑΣ Αμυνταίου Γιώργου Γιαννιτσόπουλου

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Ιανουαρίου, 2012

Αμύνταιο, 03-01-2012

Δελτίο Τύπου

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Αμυνταίου , Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, δήλωσε τα εξής:

«Διερχόμαστε, ήδη, το δεύτερο τρίμηνο υλοποίησης του Νόμου 4015/2011 για το θεσμικό πλαίσιο των ΣΑΟ.

Με δεδομένο ότι, παρά τις αντιδράσεις που προφορικά διατυπώθηκαν από διάφορες πλευρές, δεν έχει γίνει καμία προσφυγή κατά του Νόμου καθώς και ότι οι Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις έχουν δεχτεί την παράταση θητείας των οργάνων τους και έχουν αποστείλει στοιχεία εγγράφως στο Μητρώο, θα πρέπει οι Γενικές τους Συνελεύσεις να αποφασίσουν περί της συγχώνευσης και μετατροπής τους είτε σε Α.Σ. είτε σε ΑΕΣ.

Οι αλλαγές που δρομολογούνται είναι σημαντικές και αποτελούν πλέον το σοβαρότερο εγχείρημα αλλαγής που έχει γίνει από την ίδρυση του Συνεταιριστικού Κινήματος στη χώρα.

Δυστυχώς, από την πλευρά της ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά και του ΥΠΑΑ&Τ ως προς το θέμα δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τη μετάβαση στο νέο θεσμικό και νομικό καθεστώς, αλλά καμία πρόβλεψη για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή.

Είναι σημαντικό να αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους για το μέλλον των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες σε όλη την ελληνική ύπαιθρο διαμορφώνουν σήμερα αγροτική πολιτική και καθορίζουν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, παρέχοντας  με το εξειδικευμένο και ενημερωμένο στελεχικό δυναμικό τους και τις υποδομές τους  πολύτιμες και αναντικατάστατες υπηρεσίες στους έλληνες παραγωγούς.

Είναι κρίσιμο να αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες που έχουν, ώστε να διατηρηθεί ζωντανό το υγιές κομμάτι του Συνεταιριστικού Οικοδομήματος και να διαμορφωθούν νέες συνθήκες περαιτέρω και ουσιαστικής ανάπτυξης του, με στόχο το όφελος των αγροτών και κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο έντονης κρίσης όπως η σημερινή.

Είναι απόλυτα αναγκαίο σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και η ΠΑΣΕΓΕΣ να στηρίξουν τη μετάβαση, αλλά και τη δημιουργία ισχυρών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 1ουβαθμού σε όλη την ελληνική περιφέρεια.

Η καθυστέρηση του εγχειρήματος αλλαγής και μετάβασης του θεσμικού πλαισίου των Συνεταιριστικών Οργανώσεων στα νέα δεδομένα, η αστάθεια που δημιουργεί το νομικό καθεστώς, σε συνδυασμό με τα προβλήματα λειτουργίας πολλών ΕΑΣ σε όλη την χώρα, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι είναι προς όφελος μόνων εκείνων που κερδοσκοπούν, χρόνια τώρα, εις βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, την οποία όλοι οι πολιτικοί της χώρας επικαλούνται εν μέσω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έρθει χωρίς υγειές και δυνατό Συνεταιριστικό Κίνημα».

 

Γραφείο Τύπου

ΕΑΣ Αμυνταίου