ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΩΝ

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Ιουνίου, 2011

PETRES-DENTRFYTEFSH1

Εκτός από τη συνολική παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο πρόσβασης από το Αμύνταιο στην Τ.Κ. Πετρών, με τη διάνοιξη και βελτίωση της ορατότητας σε πολλά σημεία του δρόμου, πραγματοποιήθηκε μία απλή αλλά σημαντική παρέμβαση στο δρόμο από τις Εργατικές Κατοικίες Αμυνταίου και συγκεκριμένα στην είσοδο του οικισμού. Αρχικά πραγματοποιήθηκε αποψίλωση και καθαρισμός του χώρου δίπλα στο δρόμο, από τα μηχανήματα έργου του Δήμου Αμυνταίου. Αφού πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός και η ισοπέδωση του χώρου έγινε δεντροφύτευση με στόχο να αλλάξει η εικόνα της εισόδου των Πετρών και σε λίγα χρόνια να υπάρχουν δεντροστοιχίες παράλληλα στο δρόμο που οδηγεί στο χωριό.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube