Δήμος Αμυνταίου – Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00

  1. Συζήτηση του θέματος « Πορεία ΔΕΗ-Προσλήψεις Προσωπικού» ύστερα από αίτημα του Σπάρτακου.
  2. Ψήφισμα για θέματα Υγείας
  3. Ορισμός διμελούς οργάνου από υπαλλήλους του Δήμου με τους αναπληρωτές για την διενέργεια ελέγχου των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για το έτος 2011
  4. Ορισμός διμελούς οργάνου από δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές για την σφράγιση καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  5. Απόφαση συμμετοχής στο υπό ίδρυση Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων
  6. ΄Εγκριση του τροποποιημένου καταστατικού του εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγειών πόλεων –προαγωγής υγείας και ορισμός εκπροσώπου.
  7. ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2011 Δήμου Αμυνταίου.
  8. Ορισμός μελών επιτροπής φιλικού διακανονισμού
  9. Απόφαση για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Πελαργού

10.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο ύδρευσης Ολυμπιάδας και Γαλάτειας-Αναργύρων

11.  Ορισμός μελών από το Δήμο για την Διοικητική Επιτροπή του φορέα διαχείρισης κτηνοτροφικής ζώνης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.

12.  Γνωμοδότηση της μελέτης περιβαντολογικών επιπτώσεων για έγκριση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης μονάδος παραγωγής ασβέστου ιδιοκτησίας Κ.Α.Ο. ΕΛΛΑΣ

13.  Ορισμός επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αχρήστων κινητών πραγμάτων του Δήμου.

14.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του στην επιτροπή για την άσκηση υπαιθρίου, πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου.

15.  Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των (οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010) Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αμυνταίου.

16.  Εκκαθάριση βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Αμυνταίου.

17.  ΄Εγκριση δαπάνης για την συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Μνημόσυνο εκτελεσθέντων κατοίκων της περιοχής Δημοτικής ενότητας Αετού από τα Γερμανικά Στρατεύματα. Κατοχής.

 

 

18.  Τροποποίηση της με αριθμό 19/11 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

19.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Τοπική Κοινότητα Βαρικού.

20.  Ανάκληση της με αριθμό 243/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

21.  Ανάκληση της με αριθμό 254/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

22.  Ορισμός Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών για έλεγχο της ΔΕΤΕΠΑ για το έτος 2010.

23.  Ορισμός Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών για έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρηση ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ.

24.  Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Αμυνταίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση