Δήμος Πρεσπών Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10-5-2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Μαΐου, 2011

Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, στον Λαιμό, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών σε πλήρη απαρτία. Υπό την προεδρία του Αλεξάνδρου Τράσια και παρόντος του δημάρχου Βασιλείου Τσέπα, όλα τα θέματα εξετάσθηκαν ενδελεχώς και οι αποφάσεις υπήρξαν ΟΜΟΦΩΝΕΣ.

Πριν την εξέταση των θεμάτων ο δήμαρχος Βασίλειος Τσέπας ενημέρωσε το Σώμα για την επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκανδαλίδη και τις εξαγγελίες του σχετικά με το έργο της στάγδην άρδευσης, αλλά και για την επικείμενη συνάντησή του με την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα την οποία θα επισκεφθεί σήμερα μαζί με τους αρμόδιους υπαλλήλους για εκκρεμούντα θέματα του Δήμου.

Από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Στο 6ο: “Εξέταση αιτημάτων διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών”: Η συζήτηση ήταν περισσότερο ενημερωτικού χαρακτήρα καθόσον η διαδικασία εισαγωγής προς ψήφιση της διαγραφής των ληξιπροθέσμων οφειλών πολιτών προς τον Δήμο θα γίνει κατά περίπτωση και εφόσον συντρέχει μία από τις τέσσερις περιπτώσεις διαγραφής που ο Νόμος αναφέρει.

Στο 8ο: “Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στον Δήμο Πρεσπών με δίμηνες συμβάσεις”: Απεφασίσθη η πρόσληψη πέντε εποχικών υπαλλήλων γενικών καθηκόντων, ενώ αναμένεται η έγκριση των θέσεων που προγραμμάτισε και ζήτησε ο Δήμος.

Στο 9ο: “Εξέταση αιτήματος ιδιώτη για εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου) στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας του Δήμου μας”: Το αίτημα απερρίφθη ως ανεδαφικό καθόσον απαιτείται αλλαγή χρήσης του κτιρίου.

Στο 10ο: ¨”Επανυποβολή αιτήματος από τον Αγροτικό συνεταιρισμό “ΠΡΕΣΠΕΣ” για απευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης για επενδυτικούς σκοπούς από τον Συνεταιρισμό

Αποφασίσθηκε η απευθείας εκποίηση της αιτηθείσης εκτάσεως 21 περίπου στρεμμάτων που πληροί όλες τις προϋποθέσεις και βρίσκεται εντός της Βιοτεχνικής Ζώνης.

TAGGED: Πρέσπες,