Δήμος Πρεσπών Σύσκεψη με αντικείμενο τη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Ιουνίου, 2011

prepesdimarxeio

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με αντικείμενο τη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου Πρεσπών.

Η σύσκεψη έλαβε χώρα στο Δήμο Πρεσπών και σε αυτήν συμμετείχαν ο δήμαρχος κ. Βασίλειος Τσέπας, οι αντιδήμαρχοι Ι. Γεωργιάδης και Χ. Καπουράνης, ο επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Δρ Ι. Καζόγλου, ο Δρ Γ. Παρισόπουλος (πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών), ο Δρ Β. Άμπας (επιστημονικός συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας), οι κ. Μ. Ναλπαντίδης και Λ. Πετρίδης από τον ΤΟΕΒ Πρεσπών, ο κ. Ν. Στεργίου (πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού ο «Πελεκάνος»), ο κ. Α. Δημητρόπουλος (πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Οι Πρέσπες») και οι κυρίες Μ. Μαλακού και Δ. Μάντζιου από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναμένεται η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν τα προβλήματα του υφιστάμενου αρδευτικoύ δικτύου που θα πρέπει να επιλυθούν με το σχεδιαζόμενο (στάγδην άρδευση), καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της μελέτης, όπως η κάλυψη της υψηλής ζώνης Λαιμού-Μηλεώνα με λιμναία ύδατα και ο σχεδιασμός τεχνικών παρεμβάσεων (π.χ. γέφυρες, διαβάσεις σε ρέματα κ.ά.).

TAGGED: Πρέσπες,