Διαδικασία εγκατάστασης μελισσοκόμων σε προεπιλεγμένες θέσεις σε αποκατεστημένες εκτάσεις του ΛΚΔΜ

Διαδικασία εγκατάστασης μελισσοκόμων σε προεπιλεγμένες θέσεις σε αποκατεστημένες εκτάσεις του ΛΚΔΜ

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας Δ.Ε.Η. Α.Ε., στο πλαίσιο των διαδικασιών που έχει ξεκινήσει για την καλύτερη οργάνωση της εγκατάστασης μελισσοκόμων σε προεπιλεγμένες θέσεις εντός των δασών ακακίας σε αποκατεστημένες εκτάσεις των Ορυχείων του ΛΚΔΜ, σας ενημερώνει πως στο εξής η τοποθέτηση κυψελών εντός των εκτάσεων του θα πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης ΛΚΔΜ.

Για το λόγο αυτό, όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν κυψέλες στις παραπάνω θέσεις, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που θα διατίθεται από την γραμματεία της ΔΛΥΛΚΔΜ, Κτίριο Διοίκησης, 23οχιλ. Παλαιάς Ε.Ο Κοζάνης-Πτολεμαΐδας.

Η αίτηση είναι δυνατόν να αποσταλεί για να πρωτοκολληθεί και με τηλεομοιότυπο (FAX) στην γραμματεία της ΔΛΥΛΚΔΜ στον αριθμό 2463028445.

Οι θέσεις τοποθέτησης θα αποτυπώνονται σε αναρτημένους χάρτες στο χώρο του Κτιρίου Διοίκησης του ΛΚΔΜ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον

κ. Παπαδόπουλο Χρήστο στο τηλέφωνο 24630 52546.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση