Διαγωνισμός για το πρόβειο γάλα που παράγει το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Φεβρουαρίου, 2014

KTINOTROFOS-1

Διαγωνισμός για το πρόβειο γάλα που παράγει το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης
Διαγωνισμό για την εκποίηση του πρόβειου βιολογικού γάλακτος που παράγει, προκηρύσσει το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης.
Πρόκειται για πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές ο οποίος αφορά στην εκποίηση15.000 κιλών περίπου πρόβειου βιολογικού γάλακτος παραγωγής 2014, με ελάχιστη τιμή προσφοράς 1,11 € το κιλό.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 1ος όροφος, τηλέφωνο 2461053260, φαξ: 2461053267) την 25η Φεβρουαρίου 2014 (25/02/2014), ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Ενώ, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως την 24η Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 4η Μαρτίου 2014 (04/03/2014), ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Να σημειωθεί πως αν και ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος η διάθεση του γάλακτος θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία ανάλογου είδους.
Αντίγραφο της προκήρυξης, καθώς και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας (9:00 – 17:00).
Πληροφορίες: Β. Ιακωβίδου, τηλέφωνο 20461053264 και φαξ 2461053267, Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη, Τ.Κ. 50100, 1ος όροφος και Ι. Τσιόκας, τηλέφωνο και φαξ 2463092307, Βλάστη Ν. Κοζάνης.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣ

Το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας Και Εκπαίδευσης Βλάστης αναγέρθηκε με δαπάνη του κληροδοτήματος «Χριστόδουλου Γαλανού», λειτουργεί από τις αρχές του 1990 και διοικητικά ανήκει στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Διαθέτει 3 Ποιμνιοστάσια συνολικής δυναμικότητας 350 ζώων, αίθουσα μηχανικής άλμεξης, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, εργαστηριακούς και βοηθητικούς χώρους και μετεωρολογικό σταθμό. Ταυτόχρονα διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία ερευνητών ή εκπαιδευόμενων κάθε επιπέδου.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Πτολεμαΐδα,