Διακοπή στην υδροδότηση σήμερα Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 στην Φλώρινα

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Ιανουαρίου, 2014