Διακοπή στην ηλεκτροδότηση στο δήμο Αμυνταίου στις 14.04.2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Απριλίου, 2014