Διακοπή υδροδότησης στην Κοινότητα Βεγόρας την Τετάρτη 10 Μαίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Μαΐου, 2023