Διακοπή Υδροδότησης στην Τ.Κ Αγραπιδιάς την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Απριλίου, 2023