Διακοπή Υδροδότησης στην Τ.Κ Πεδινού την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Απριλίου, 2023