Διακοπή Υδροδότησης στην Τ.Κ Σκλήθρου για τον καθαρισμό του δικτύου

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Μαΐου, 2023