Διανομή τίτλων κυριότητας αγροκτήματος Κ. Υδρούσας

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Αυγούστου, 2011

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη, 23 Αυγούστου και ώρα 11:00 π.μ. θα δοθούν οι τίτλοι του αναδασμού αγροκτήματος Κάτω Υδρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας κ. Δημήτριο Ηλιάδη.

Μετά την ολοκλήρωση του αναδασμού και τις διαδικασίες κύρωσής του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ιδιοκτήτες γης, μεριδιούχοι του Αναδασμού Κ. Υδρούσας να προσέλθουν στο Κοινοτικό Κατάστημα του συνοικισμού προκειμένου να παραλάβουν τα αντίγραφα των παραχωρητηρίων.