ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Α.ΜΕ.Α. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Ιανουαρίου, 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α.ΜΕ.Α. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

 

Από τον  Νομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα , ανακοινώνεται ότι θα γίνει διανομή τροφίμων , στους δικαιούχους του 2012, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους .

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στα ψυγεία της Ε.Α.Σ. Φλώρινας:

όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως Κ την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου και ώρα από 9:00΄ μέχρι 13:00΄.

όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Λ έως Π την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου και ώρα από 9:00΄ μέχρι 13:00΄.

όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Ρ έως Ω την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου και ώρα από 9:00΄ μέχρι 13:00΄.

Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουν ταχτοποιημένη την συνδρομή τους μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα , φωτοτυπία της φορολογικής τους δήλωσης και.

 

Για την περιοχή του Αμυνταίου θα βγει νέα  ανακοίνωση .

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                      ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ