Διαπεριφερειακό Φόρουμ για την παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του Διαπεριφερειακού Έργου EPICAH


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στo
Τελικό Διαπεριφερειακό Φόρουμ για την παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του Διαπεριφερειακού Έργου EPICAH «Αποτελεσματικότητα
των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
INTERREG EUROPE,
τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 π.μ. στην Κοζάνη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχή ΖΕΠ).
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Τελικό Διαπεριφερειακό Φόρουμ
Έργο EPICAH – INTERREG EUROPE
Πρόγραμμα εργασιών

09.00-09.30: Εγγραφές – Καφές καλωσορίσματος
09.30-09.45: Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί επισήμων
09.45-10.15: Κήρυξη έναρξης εργασιών φόρουμ –
Κεντρική Ομιλία
Στρατηγική για την πολιτιστική, περιβαλλοντική
και τουριστική ανάδειξη της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
• Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής
Μακεδονίας
10.15-10.30: Συνεργασίες αξιοποίησης πολιτιστικού
και φυσικού πλούτου προς βελτίωση της τουριστικής
ανάπτυξης της ΠΔΜ
• Κωνσταντίνος Καραμάρκος, Ειδικός
Εμπειρογνώμων EPICAH
10.30-10.45: Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης EPICAH:
H ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών και υποδομών
προσβασιμότητας στο επίκεντρο
• Ιωάννα Παπαϊωάννου, Τεχνικός Σύμβουλος στο
πλαίσιο του έργου EPICAH
10.45-11.00: Δράσεις για τον πολιτισμό, το
περιβάλλον και τον τουρισμό στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Δυτικής Μακεδονίας
• Φώτω Ζαγορίτου, Στέλεχος της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας
11.00-11.15: Προσβάσιμος τουρισμός στη Δυτική
Μακεδονία: προοπτικές ανάπτυξης
• Βασίλης Κούτσιανος, Πρόεδρος της
Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας
11.15-11.30: Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία για την
ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διαμόρφωση μίας
ισχυρής τουριστικής ταυτότητας στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
• Σπύρος Πέγκας, Διευθύνων Σύμβουλος Wise
Ram A.E.
11.30-12.00: Διάλλειμα για καφέ
12.00-14.00: Συμμετοχικό εργαστήριο
“Αναδεικνύοντας σύγχρονες θεματικές διαδρομές
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας”
Συντονιστής: Γιώργος Γκιουζέπας, Περιβαλλοντολόγος,
Δρ. Πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή

Pin It

Αφήστε μια απάντηση