Διάθεση απαιτούμενης ισχύς στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση ενεργειακών έργων ενταγμένων στο ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Ιουλίου, 2022

Την δυνατότητα έγκρισης σύνδεσης με το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, για τα ενεργειακά έργα που είναι ενταγμένα στο Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, γνωστοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, απαντώντας σε αίτημα του Περιφερειάρχη.

Ο κ. Κασαπίδης διαβίβασε, στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, λίστα 44 έργων ενεργειακής αναβάθμισης που είναι ενταγμένα στο Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, ζητώντας την διάθεση της απαιτούμενης ισχύς στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση και η απρόσκοπτη υλοποίησή τους.

Η επιτάχυνση της υλοποίησης έργων ενεργειακής αναβάθμισης είναι προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή στην κατεύθυνση της επίτευξης του στρατηγικού στόχου της μετάβασης, προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,