Διαβούλευση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς εναρμονιζόμενος με την εθνική προσπάθεια προώθησης των «καθαρών» μορφών μετακίνησης, σας καλεί να συμμετάσχετε στην  ανοιχτή, ηλεκτρονική, δημόσια διαβούλευση με χρήση ερωτηματολογίου και στόχο την καταγραφή των απόψεων, πολιτών και φορέων, σχετικά με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλουν αποφασιστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.
Μπορείτε να βρείτε το Ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση: https:/Εδώ bBhPRUQVE5Wlk0V1Q3RjQ0UllRT0paR0RBR0VZUi4u

Pin It

Αφήστε μια απάντηση