Διαβούλευση για την Κυκλοφοριακή Ρύθμιση σε τμήμα της πόλης του Αμυνταίου

Διαβούλευση για την Κυκλοφοριακή Ρύθμιση σε τμήμα της πόλης του Αμυνταίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την αριθ. 68/2022 απόφασή του, ενέκρινε την κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της πόλης του Αμυνταίου.  Έχοντας ως βάση την ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αυτές αποτυπώνονται στην οριζοντογραφία, δύναται η επιλογή για κατάθεση προτάσεων, σχολίων και παρατηρήσεων στο email: kikloforiaki_rithmisi@amyntaio.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2386350100.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση