Διαχωρίζει τη θέση του ο τοπικός σύμβουλος Αδάμ Ζεμπερίδης

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Απριλίου, 2013

                                                                                                       Μελίτη 10 Απριλίου 2013

                    ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                                                                         Π Ρ Ο Σ              

        ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ                                                         τον  ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

        ΤΟΥ Δ. Δ. ΜΕΛΙΤΗΣ                                                      (με την παράκληση να   αποσταλεί

                                                                                                              από εσάς στα Μ.Μ.Ε.)      

  

    -Σχετικά με το έγγραφο που μεταξύ άλλων απέστειλε και σε εσάς ο πρόεδρος του Δ.Δ. Μελίτης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Παναγιώτης την 26η Μαρτίου 2013,θέλω να δηλώσω με τον πιο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο πως, όσα αναφέρονται σε αυτό, δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση τα δικά μου ¨πιστεύω¨, και επιπλέον πως το περιεχόμενο του εγγράφου, πριν δημοσιοποιηθεί, δεν τέθηκε υπ’ όψιν μου . Με τη συγκεκριμένη τοποθέτησή του ο πρόεδρος, προφανώς, εκφράζει προσωπικές του απόψεις .

                                                                                                           Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                                                             ΖΕΜΠΕΡΙΔΗΣ Αδάμ του Γαβριήλ