Η Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας για τα έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου του Περιφερειάρχη

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Μαρτίου, 2018

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου του Περιφερειάρχη

Κατόπιν σχετικού δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα kozan.gr, αναφορικά με την έγκριση εισήγησης δαπάνης ποσού 10.000 € για συντήρηση, ανταλλακτικά και επισκευή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Περιφερειάρχη, θα θέλαμε, προς αποκατάσταση της αλήθειας, να ενημερώσουμε ότι το προαναφερθέν ποσό αφορά στην συντήρηση, ανταλλακτικά και επισκευή και του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 8699 (Jeep Patriot), το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Περιφερειάρχη στην Δ/νση Τεχνικών Έργων, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και χρησιμοποιείται μόνο από τους υπαλλήλους της και το οποίο εκ παραδρομής της υπηρεσίας μας, δεν αναγράφηκε στην εισήγηση.

Για το έτος 2017 εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 9.920,00€ και για τα δυο αυτοκίνητα, όπως προκύπτει και από την υπ΄αριθ. 1362/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΤΘ7ΛΨ-ΩΦΡ), με ημερομηνία συνεδρίασης 04-07-2017. Δεδομένου ότι η σημερινή έγκριση αφορά έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000€, με ημερομηνία συνεδρίασης 13-03-2018, προκύπτει ότι όχι μόνο δεν αυξήθηκε η δαπάνη, αλλά καθίσταται μικρότερη, λόγω του μεγαλύτερου συμβατικού χρόνου.

Επισημαίνεται ότι το ποσό που εγκρίνεται κάθε φορά αποτελεί δέσμευση δαπάνης, που σημαίνει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται χρήση όλου του ποσού.
Εκ της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Περιφέρεια,