Διεθνές συνέδριο «Περιφερειακές Πολιτικές για την Βιοενέργεια» στην Κοζάνη.

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Νοεμβρίου, 2012

BIOENAREA_kozani

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012, διεθνές συνέδριο με τίτλο «Περιφερειακές Πολιτικές για την Βιοενέργεια» στην Κοζάνη.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BIO-EN-AREA «Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών για τη Βιοενέργεια και τη Χωρική Ανάπτυξη»  το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IVC. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου, ως ομότιμος εταίρος μαζί με άλλες πέντε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

Στόχοι του έργου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με καλές πρακτικές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την χρήση και την ανάπτυξη διαφορετικών τύπων βιομάζας και η  μεταφορά της μεθοδολογικής εμπειρίας για ένα μικρό αριθμό καλών πρακτικών από τις πιο αναπτυγμένες, στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών επιδιώκοντας την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων που στοχεύουν στην επεξεργασία των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τις πολιτικές σε σχέση με τη βιοενέργεια τόσο σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, από Έλληνες και Ευρωπαίους ομιλητές.

Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στην έρευνα και τις υποδομές. Θα αναλυθούν οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες πάνω στην θέρμανση και στην ψύξη από βιομάζα, οι προοπτικές σύνκαυσης βιομάζας με λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία, οι δημιουργία από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες μονάδας βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία αλλά και τα υποέργα του προγράμματος στη Δυτική Μακεδονία από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και τη ΔΙΑΔΥΜΑ.

Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου θα αναπτυχθούν τα υπόλοιπα υποέργα τα οποία υλοποιούνται από τους εταίρους του προγράμματος BIO-EN-AREA και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Όλα τα υποέργα επιγραμματικά είναι:

BIOPATH Πιστοποίηση βιομάζας και στερεών βιοκαυσίμων – συστήματα ελέγχου ιχνηλασιμότητας.

BIOREF Δυνατότητες ολοκληρωμένης χρήσης ενεργειακών καλλιεργειών – η ενσωμάτωσή τους στα σχέδια δράσης για τη Βιομάζα.

BISYPLAN Οδηγός σχεδιασμού βιοενεργειακών συστημάτων.

BaN Βιοαέριο και δίκτυα.

EBIMUN Αξιολόγηση πόρων βιομάζας στους Δήμους.

Το διεθνές συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης και οι εργασίες του θα ξεκινήσουν στις 09:00 π.μ..