Διεξαγωγή Βαλκανικού πρωταθλήματος JUDO παίδων στην Κοζάνη

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Σεπτεμβρίου, 2022