Δικαιολογητικά Έκδοσης Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγών

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Απριλίου, 2012

taxografos-psifiakos

Από το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιούνται τα Δικαιολογητικά Έκδοσης Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγών.

 

Ο οδηγός υποβάλει αίτηση (που την προμηθεύεται από την εν λόγω υπηρεσία) στο Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η ισχύς της νέας κάρτας οδηγού είναι πενταετής (5 έτη)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον οδηγό

β)Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

γ)Αποδεικτικό Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό με αριθμό 9401540004 ποσού 150 €

δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Οδηγού

ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης

στ)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (για αλλοδαπούς πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε.)

ζ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Παραμονής (για αλλοδαπούς πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε)

η) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (Αν η αίτηση κατατίθεται από εξουσιοδοτημένο από τον οδηγό πρόσωπο)

θ) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (Αν η κάρτα παραληφθεί από εξουσιοδοτημένο από τον οδηγό πρόσωπο  )

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Τεχνικό Τμήμα, Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ισόγειο

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube