Δήλωση Του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας Ελένη Θ. Δημητρίου

Δήλωση
Του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου

Με αφορμή την ανάρτηση της Προέδρου Νεφροπαθών του Νομού Φλώρινας,κυρίας Μερόπης Φωστηροπούλου, που δημοσιεύθηκε σε ιστότοπο της περιοχής ματην 30η Μαρτίου 2018 και ώρα 02:38, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου», με αίσθημα υπευθυνότητας ενημερώνει τους πολίτες του Νομού
Φλώρινας:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ιοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο της Γενικότερης Πολιτικής Υγείας, σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει,
συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των πολιτικών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που εκπονούνται και ασκούνται στην Περιφέρεια ευθύνης του.

Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, με αποφάσεις του ιοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κου Γεωργίου Κίρκου, μετακινούνται καθημερινά ιατροί ειδικότητας Παιδιατρικής από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας δυτικής Μακεδονίας καθώς και τα Κέντρα Υγείας του Νομού Θεσσαλονίκης, για την καθημερινή κάλυψη του Νοσοκομείου Φλώρινας και των μηνιαίων εφημεριών του.

δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 10170/28-03-2018 απόφασης του ιοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κου Γεωργίου Κίρκου, εγκρίθηκε η
μετακίνηση της ιατρού, Ειρήνης Βασιλείου, Επιμελήτριας Α’, από το Νοσοκομείο Φλώρινας, στο Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς», για τρίμηνο χρονικό διάστημα,
ανταποκρινόμενος στα επανειλημμένα σχετικά αιτήματα της Διοίκησης του Νοσοκομείου «Γ.Γεννηματάς».

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, ως μη αυτόνομο τμήμα, υπάγεται στην εποπτεία του ιευθυντή του Παθολογικού Τομέα του
Νοσοκομείου και είναι στελεχωμένη από τρεις (3) ιατρούς, δώδεκα (12) νοσηλευτές και μία (1) γραμματέα, ενώ συνεπικουρείται από μία (1) επιπλέον ιδιώτη ιατρό.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το έργο που παράγει η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, της γραμματειακής υποστήριξης, αλλά και εν γένει της Διοίκησης του Νοσοκομείου και όχι ενός μόνον προσώπου, όπως αστόχως επιχειρείται
να αναδειχθεί με την ανάρτηση της Προέδρου Νεφροπαθών.

Ωστόσο, το πλέον σημαντικό, που αποτέλεσε και τη μόνη αιτία για αυτή τη δήλωση, είναι ότι η Πρόεδρος Νεφροπαθών του Νομού Φλώρινας με την ανάρτησή της συνδέει άμεσα την μετακίνηση της Επιμελήτριας Α’, Ειρήνης Βασιλείου με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, αμφισβητώντας εν τοις πράγμασι την επιστημονική κατάρτιση του

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, πόσο δε μάλλον όταν η κυρία Μερόπη Φωστηροπούλου δεν έχει ούτε τη λειτουργική θέση, αλλά κυρίως τη στοιχειώδη επιστημονική κατάρτιση για να κρίνει την επάρκεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του
Νοσοκομείου.

Παρέπεται ότι φράσεις με περιεχόμενο που τρομοκρατούν τους αιμοκαθαρόμενους και τις οικογένειες τους και προκαλούν ανησυχία στην κοινωνία της Φλώρινας και ανασφάλεια, μόνο αδικαιολόγητες είναι. Εξαιτίας αυτού του περιεχομένου καλούμε την Εισαγγελία της Φλώρινας να παρέμβει για την αποκατάσταση της ηρεμίας.

Τέτοιες επιτήδειες φράσεις, ως ικανές να επιφέρουν ανησυχία και φόβο αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, επιχειρούν να κλονίσουν δίχως θεμελιωτικό λόγο την εμπιστοσύνη των πολιτών στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και προσβάλλουν τη δημόσια τάξη στην όψη της ρυθμιστικής ικανότητας της Διοίκησης του Νοσοκομείου να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προάσπιση του αγαθού της υγείας των πολιτών της διοικητικής του ευθύνης.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένη Θ.Δημητρίου»:

(α) Με αίσθημα ευθύνης στο λειτούργημα που επιτελεί, ενημερώνει τους πολίτες του Νομού μας ότι η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού είναι στελεχωμένη από επαρκές και επιστημονικά άρτια καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί με αμεσότητα, συνέπεια και ασφάλεια στις απαιτήσεις των αιμοκαθαιρούμενων ασθενών.
(β) dηλώνει κατηγορηματικά ότι η δημόσια υγεία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης και τούτο διότι το λειτούργημα του ιατρού επιτελείται στους τομείς υγείας και όχι σε ιστολόγια.

(γ) Καταδικάζει απερίφραστα το περιεχόμενο της ανάρτησης της Προέδρου Νεφροπαθών του Νομού Φλώρινας, κυρίας Μερόπης Φωστηροπούλου, που δημοσιεύθηκε σε ιστότοποτης περιοχής μας την 30η Μαρτίου 2018 και ώρα 02:38, ως παντελώς αβάσιμο και δηλώνει ότι θα απευθυνθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διερευνηθεί εάν από το περιεχόμενο της ανωτέρω ανάρτησης έχει διαπραχθεί ποινικά κολάσιμη πράξη.

Ο Διοικητής
Γεώργιος Χιωτίδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση