Δήλωση του Βουλευτή Κωνσταντίνου Σέλτσα για την οικονομική ενίσχυση των δήμων του νομού Φλώρινας

Ο Βουλευτής Φλώρινας Κωνσταντίνος Σέλτσας για την οικονομική ενίσχυση των δήμων του νομού Φλώρινας

Μετά την υπογραφή δύο προσκλήσεων από τον Υπουργό Εσωτερικών εγκρίνεται προϋπολογισμός 110 εκ. ευρώ στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων – «ΦιλόΔημος ΙΙ». Η πρώτη πρόσκληση αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου (αποχιονισμός, έργα πυρόσβεσης) και η δεύτερη στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Ειδικά για τον Δήμο Φλώρινας το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ορίζεται στο ποσό των 235.000 ευρώ για το πρώτο πρόγραμμα και 196.900 ευρώ για το δεύτερο, για τον Δήμο Αμυνταίου 180.000 ευρώ για το πρώτο και 86.400 ευρώ για το δεύτερο και για τον Δήμο Πρεσπών 155.000 ευρώ για το πρώτο και 5.300 ευρώ για το δεύτερο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των δήμων της περιοχής μας, την βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Σε αυτές τις προσκλήσεις οφείλουν να ανταποκριθούν οι δήμοι του νομού μας και να υποβάλουν προτάσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Πρόκειται για ενέργειες με άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη και οφείλουμε να τις προωθούμε και να τις αναδεικνύουμε προς όφελος των πολιτών.
Ο Βουλευτής Φλώρινας
Κωνσταντίνος Σέλτσας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση