Ad image

Δήμαρχος Φλώρινας Β. Γιαννάκης: Βρισκόμαστε και μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση, τοποθέτηση στην ημερίδα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Φλώρινας το Σάββατο 30 Απριλίου με θέμα: «Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας κατά την μετάβαση της στην μεταλιγνιτική εποχή».

Στην τοποθέτησή του ο κ. Γιαννάκης ανέφερε αναλυτικά:

«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στον δήμο Φλώρινας με την πλούσια φυσική ομορφιά, τα έντονα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, την αξιόλογη ιστορική και θρησκευτική διαδρομή, αλλά και τον δήμο με τις πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.

Ζούμε στη δίνη μίας πρωτοφανούς ενεργειακής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που οδηγεί σε εξελίξεις που θα επηρεάσουν την ζωή μας για τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε και μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση.

Σήμερα, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν πλέον διαπιστωμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας, με στόχο την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Για την χώρα μας η απολιγνιτοποίηση έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, μόνο που γινόταν χωρίς μακροπρόθεσμο πρόγραμμα.

Το ανησυχητικό, για μας, είναι πως η μετάβαση αυτή βρίσκει την περιοχή μας να αντιμετωπίζει εκρηκτικά προβλήματα ανεργίας, γήρανσης, μετανάστευσης, χαμηλής επιχειρηματικότητας ακρίβειας αγαθών και έκρηξης τιμών στην ενέργεια.

Το αναμενόμενο υφεσιακό σοκ στο παραγωγικό σύστημα και στην απασχόληση, προκαλεί σοβαρούς τριγμούς συνοχής στον κοινωνικό ιστό της περιοχής με φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Φαινόμενα που έχουν ενταθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της ενεργειακής κρίσης μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όλα αυτά τα χρόνια η πόλη μας βλέπει το ένα λουκέτο να διαδέχεται το άλλο. Η συνεχής μείωση της αγοραστικής δυνατότητας των εργαζομένων συμπαρασύρει όλους τους τομείς της αγοράς, καθιστώντας την αδύναμη να αντιδράσει.

Σήμερα, αναζητούνται επειγόντως λύσεις αμέσου εφαρμογής για να αποφευχθεί η πληθυσμιακή συρρίκνωση της περιοχής και η «απονεύρωση» της κοινωνίας από το πιο δυναμικό της τμήμα, τους νέους ανθρώπους.

Απαιτείται δραστική προσπάθεια για να ξεπεραστεί η ανεπάρκεια στις υποδομές, να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, να επιτευχθεί ισχυρός συντονισμός για την περιφερειακή ανάπτυξη και να διαχυθούν οι υπηρεσίες μετάβασης και μετεκπαίδευσης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ανάπτυξη στηρίζεται σε ανθρώπινες επιλογές. Όσο θα υπάρχουν καλές και κακές ανθρώπινες επιλογές, θα υπάρχει καλή και κακή ανάπτυξη.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, ο Δήμος μας έχει καταθέσει σειρά προτάσεων. Σας αναφέρω επιγραμματικά κάποιες που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές για την περιοχή μας:

 • Ο χαρακτηρισμός του Δήμου Φλώρινας ως πύλης εισόδου – εξόδου προς τις γείτονες χώρες, αφού τα δυο τελωνεία ανήκουν διοικητικά στην Π.Ε. Φλώρινας.
 • Η λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης και πέρα του 2023 ως εργοστασίου ψυχρής εφεδρείας.
 • Η άμεση εκπόνηση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα καθορίζουν τις χρήσεις στο σύνολο της έκτασης του λιγνιτικού πεδίου και που θα απαντούν στα ζητήματα της αποκατάστασης εδαφών και της επαναπόδοσης αυτών στην τοπική κοινωνία.
 • Η θέσπιση ειδικών επενδυτικών κινήτρων και ολοκληρωμένου πλέγματος φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής με παράλληλη μείωση του ΦΠΑ ώστε να γίνει ανταγωνιστική η τοπική μας αγορά και να σταματήσει η αιμορραγία προς τις γείτονες χώρες.
 • Η, κατά προτεραιότητα, δυνατότητα επένδυσης από την αυτοδιοίκηση στην πράσινη ενέργεια προς όφελος των δημοτών.
 • Η αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων για εξωηλεκτρικές χρήσεις.
 • Η στήριξη της παραγωγής πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ με την κατάρτιση ενός σαφούς χωροταξικού σχεδίου χρήσεων γης που θα διευκολύνει τους επενδυτές και θα καθορίζει τις περιοχές αμιγούς ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα μέσα από δεσμευτικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
 • Η ανάπτυξη ενός πλαισίου μηχανισμών οικονομικής στήριξης προς όφελος των δημοτών που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων αγοράς και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ που σχεδιάζονται στις περιοχές μας.
 • Η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων υποδομής όπως ο άξονας Νίκη – Φλώρινα – Κοζάνη.
 • Η σιδηροδρομική σύνδεση με Πόγραδετς και η επαναλειτουργία, με ηλεκτροκίνηση, της σιδηροδρομικής γραμμής προς Μοναστήρι, σύμφωνα και με το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
 • Η ενίσχυση των σχολών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που λειτουργούν στη Φλώρινα με την ολοκλήρωση όλων των κτιριακών υποδομών του, την ενίσχυση του με νέα τμήματα, τη συμμετοχή του στην επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού της περιοχής μας και η σύνδεση του με την παραγωγή.
 • Η αξιοποίηση της ΒΙ.ΠΕ Φλώρινας, ως μοναδικής εν ενεργεία ΒΙ.ΠΕ στη Δυτική Μακεδονία, και η θεσμοθέτηση πρόσθετων κινήτρων, πλέον του αναπτυξιακού νόμου, για την προσέλκυση επενδυτών σε αυτή.
 • Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα με την ολοκλήρωση των μεγάλων αρδευτικών, ώστε να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες στο νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της περιοχής, και η σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση και την προώθηση. Καθίσταται πλέον απαραίτητο να παράγουμε τα προϊόντα που καταναλώνουμε, βάζοντας τέλος στην εισαγωγή προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών μας.
 • Η στήριξη του τουριστικού προϊόντος μέσα από την αξιοποίηση των μοναδικών αποθεμάτων φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου, με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Η αναβάθμιση της νοσοκομειακής φροντίδας, προάγοντας την υγεία του πληθυσμού της περιοχής μας.
 • Η αξιοποίηση του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον τομέα της ενέργειας και η διατήρηση της περιοχής μας ως ενεργειακού κέντρου.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τα επιδιώξουμε! Όχι, για εμάς!

Για τα παιδιά μας, για τους νέους επιστήμονες, για τη νέα γενιά, για όλους αυτούς που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Το οφείλουμε σε μια γενιά δημιουργική και με όρεξη που δεν βρίσκει ευκαιρίες.

Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε την Φλώρινα των επόμενων δεκαετιών, γνωρίζοντας από τα λάθη του παρελθόντος και αποφεύγοντάς τα στο μέλλον!

Έχουμε, μπροστά μας, πολλές δυσκολίες που για να τις ξεπεράσουμε, χρειάζονται συμπράξεις και συγκρούσεις. Συμπράξεις με τις τοπικές κοινωνίες και συγκρούσεις με τον κακό εαυτό μας και τις κατεστημένες νοοτροπίες».

TAGGED:
Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner